MATLAMAT, OBJEKTIF, MISI DAN VISI

MATLAMAT PSS SMKDS

Memberi kemudahan dan perkhidmatan yang menyeluruh dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan mutu pendidikan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara.


OBJEKTIF PSS SMKDS

1. Mewujudkan minat membaca di kalangan pelajar dan guru.
2. Menggalakkan guru-guru mempelbagaikan corak pengajaran & pembelajaran untuk menarik minat pelajar
3. Melahirkan pelajar yang rajin mengulang kaji dan berusaha menambahkan ilmu melalui Pusat Sumber Sekolah.
4. Melengkapkan Pusat Sumber Sekolah dengan bahan-bahan terkini untuk memberikan kemudahan yang menyeluruh.
5. Menimbulkan kesedaran di kalangan guru-guru dan para pelajaar tentang keberkesanan bahan bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
6. Menggalakkan penggunaan Pusat Sumber Sekolah secara optimumVISI PSS SMKDS

PSS S.M.K. Dato’ Shahardin Labu Cemerlang Tahun 2015MISI PSS SMKSS
  
Kami Ahli Jawatankuasa Pengurusan dan Jawatankuasa Kerja Pss akan memastikan;
  
  • Infrastruktur PSS kondusif 
  • Pendokumentasian PSS sentiasa dikemaskini dan lengkap 
  • Pengurusan PSS telus dan tulus
  • Hubungan erat dan kerjasama utuh antara Ahli Jawatankuasa PSS
  • Penggunaan yang optimum akan memberi impak kepada sekolah 
  • Kebersihan dan keceriaan terpelihara
  • Penggunaan ICT yang optimum dan menyeluruh